Đơn vị thành viên /   /  Đơn vị trực thuộc
Các đơn vị hạch toán phụ thuộc
Ngày đăng: 21/02/2013
Các đơn vị, công ty hạch toán phụ thuộc cơ quan Công ty Mẹ


1. Công ty Xây dựng và phát triển công nghệ Thăng Long.:

  -    Địa chỉ        : Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội


 

2. Trung tâm quản lý dự án:

   -  Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng- Xuân Điỉnh - Từ Liêm – Hà Nội

   + Giám đốc: ông Nguyễn Anh Văn

   + Phó giám đốc: ông Hoàng Kế Sơn

3. Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh