Đơn vị thành viên /   /  Đơn vị trực thuộc
Các đơn vị hạch toán phụ thuộc
Ngày đăng: 21/02/2013
Các đơn vị, công ty hạch toán phụ thuộc cơ quan Công ty Mẹ


1. Công ty Xây dựng và phát triển công nghệ Thăng Long.:

  -    Địa chỉ        : Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội


2. Công ty Tư vấn xây dựng Thăng Long:

     -    Địa chỉ        : số 68 đường Phạm Văn Đồng – Từ Liêm – Hà Nội

     -    Số điện thoại    : 04.37577302

     -    Số Fax        : 04.37577281

     -    Email        : tvxdthanglong@vnn.vn

     -    Website    : 

www.tuvanthanglong.vn  

                      hoặc www.tuvanthanglong.com.v

   

3. Trung tâm quản lý dự án:

   -  Địa chỉ: số 72 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa – Hà Nội

   + Giám đốc: ông Nguyễn Anh Văn

   + Phó giám đốc: ông Hoàng Kế Sơn

4. Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh